Anten - servis Strakonice,s.r.o.
obchod@anten.eu

Tester článků a baterií HW-586 – měřič kapacity do 9999Ah

169  vč DPH

Katalogové číslo: 09830182 Kategorie:

Popis

Modul změří kapacitu článku nebo baterie s napětím 1,5–12V pomocí měření času, vybíjecího proudu a svorkového napětí. Údaje o aktuálně naměřené kapacitě, odebíraném proudu a svorkovém napětí se v průběhu měření postupně zobrazují na displeji až do nastavené hodnoty koncového napětí. Poté modul odpojí článek nebo baterii od zátěže a zobrazí její kapacitu. Možnost korekce koncového napětí nebo kalibrace měřeného napětí a vybíjecího proudu.

Technické parametry:

– napájení: 4,5–6V/70mA (vstup micro USB)
– napětí měřeného článku nebo baterie: 1–15V, rozlišení 0,01V
– koncové vypínací napětí: 0,5–11V, přesnost ±0,1V
– vybíjecí proud max. 3A, rozlišení 0,001A
– maximalní měřená kapacita: 9999Ah
– rozměry 42×19mm

Návod k použití:
1) Připojte měřený článek nebo baterii, vybíjecí odpor apoté napájení modulu (micro USB). Na displeji se zobrazí svorkové napětí akumulátoru.
2) Tlačítky + a – upravte koncové vypínací napětí, kdy modul odpojí zátěž od baterie. Pro články Li-Ion nebo LiPol nastavte 2,7V (přednastaveno 2,5V), popř. násobky tohoto napětí, pro 12V olověnou baterii 10,8V (přednastaveno 9V) . Potvrďte tlačítkem OK.
3) Nyní se začne načítat naměřená kapacita a postupně se rovněž zobrazují hodnoty aktuálního odebíraného proudu a svorkového napětí. Po dosažení koncového napětí se odpojí akumulátor od zátěže a na displeji bliká hodnota naměřené kapacity. Stiskem OK se kapacita zobrazí trvale a dalším stiskem OK se modul resetuje a je v pohotovosti pro případné další měření.
4) Vybíjecí odpor se určuje s ohledem na jmenovité napětí a kapacitu měřené baterie. Pro Li-Ion článek 18650 je vhodný odpor 3,6–7,5ohm (vybíjecí proud 0,5–1A), pro 12V olověnou baterii s kapacitou 10–40Ah odpor 4–5ohm.(vybíjecí proud 3A). Přesná velikost odporu však nemá na správné měřenímodulu vliv, má vliv jen na provozní podmínky při vybíjení.

Chybová hlášení:
– ERR1: napětí baterie je vyšší, než 15V
– ERR2: napětí baterie je nižší, než přednastavené koncové vypínací napětí
– ERR3: svorkové napětí klesá příliš rychle (vadná baterie nebo velký vybíjecí proud)
– ERR4: Vybíjecí proud je vyšší, než 3,1A – zvyšte hodnotu vybíjecího odporu

Kalibrace:
pokud je k dispozici přesné kalibrační napětí 10,0000V nebo přesný A-metr s rozsahem 2A, můžete modul zkalibrovat pro přesnější měření. Do módu kalibrace vstoupíte současným stiskem všech tří tlačítek.Poté se automaticky spustí test, dlouhým stiskem tlačítka OK je možno korigovat údaj na displeji.

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.