Anten - servis Strakonice,s.r.o.
obchod@anten.eu

Termostat AVANSA 110Z příložný

1215  vč DPH

Popis

Termostat AVANSA 110Z příložný

Termostat Avansa 110-Z je určen pro ovládání čerpadla pro vytápění a čerpadla pro zásobník TUV. Čerpadlo pro vytápění se zapne, když teplota kotle překročí uživatelům nastavenou teplotu zapnutí kotle pro vytápění. Čerpadlo zásobníku TUV pracuje na základě rozdílu teplot. Zapnutí čerpadla zásobníku nastane ve chvíli, kdy teplota kotle překročí teplotu zásobníku o nastavenou hysterezi. Čerpadlo pracuje do chvíle, dokud se teplota kotle a zásobníku nevyrovnají nebo dokud nebude dosažena nastavená hodnota teploty zásobníku.

Funkce P (priorita) – pokud je tato funkce aktivní, pracuje čerpadlo zásobníku TUV prioritně. Nejprve se zapne čerpadlo zásobníku TUV, po dosažení zadané teploty zásobníku se spustí i čerpadlo pro vytápění. Pokud je tato funkce vypnuta, čerpadla pracují nezávislé od sebe, bez priority čerpadla zásobníku TUV. Pro aktivaci funkce priority stiskněte tlačítko MENU a držte ho, dokud se na displeji nezobrazí písmeno P. Pak šipkami vyberte ON (pro aktivaci) nebo OFF (pro vypnutí) funkce.

Funkce L (letní režim) – vypíná čerpadlo pro vytápění, pracuje jen čerpadlo zásobníku TUV. Čerpadlo pro vytápění se zapne pouze v případě, kdy teplota kotle překročí 90°C – chrání kotel před přehřátím.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 230V/50Hz ± 10%
Teplota okolí: -10 až +50°C
Spínací proud: 6 A
Rozsah měření teploty: 0 až +90°C
Rozsah nastavení teploty: Vytápění 5 až +80°C, TUV 20 až +80°C
Nastavitelná hystereze zásobníku: 10 až +30°C
Maximální teplota čidla: -10 až +120°C