Anten - servis Strakonice,s.r.o.
obchod@anten.eu

Multimetr UNI-T UT171C

9890  vč DPH

Popis

Multimetr UNI-T UT171C

Řada multimetrů UT171 jsou ruční multimetry s automatickým i manuálním přepínáním rozsahů a rozlišením 4 3/4 – 4 5/6 digitů. Přístroje se řadí do vyšší střední třídy, vynikají kvalitním provedením a spolehlivostí a jsou vhodné i pro průmyslové použití . Umožňují měření AC/DC napětí a proudů, odporu, test diod, test spojitosti, měření kapacity, frekvence, střídy, teploty, proudové smyčky 4-20mA, vodivosti, VFC, NCV. Přístroje umožňují ukládání dat a připojení pomocí USB s optickým oddělením, nebo pomocí Bluetooth.

Multimetr UNI-T UT171C je nejlepší přístroj v řadě UT171.
Na rozdíl od UT171A, má UT171C vyšší rozsah pro měření odporu a kapacity a navíc měří i vodivost (inverzní hodnota odporu). Typ displeje je OLED s maticí bodů. Rozsah zobrazení displeje je ±60000 pro měření napětí, proudů a frekvencí a ±6000 pro měření kapacit. Součástí displeje je analogový ukazatel -bargraf s 31dílky. Obnovovací frekvence 4 až 5 krát za vteřinu. Jištění proudových rozsahů je provedeno trubičkovými tavnými pojistkami (rozsah 10A pojistkou FF 10A H/1000V (10 x 38mm); rozsah mA/µA pojistkou FF 800mA H/600V (6 x 32mm)). Přístroj umí testovat své vlastní pojistky (bez otevření přístroje). Napájení multimetru je provedeno lithiovým akumulátorem 7,4V/1800mAh. Rozsah měření veličin lze volit automaticky, i manuálně. Součástí balení jsou měřící kabely s hroty v bezpečnostní kategorii CAT III 1000V a CAT IV 600V.

Parametry produktu :

– plně vyhovuje normě IEC/EN61010-1, a mají dvojitou izolaci
– zařazen do kategorie CAT III 1000V – vnitřní el. instalace včetně třífázových rozvodů
– zařazen do kategorie CAT IV 600V – venkovní el. instalace ( jisticí prvky, začátek vnitřní instalace )
– maximální zobrazení displeje je 60000, typu inverzní displej typu OLED s maticí bodů
– zobrazení displeje pro měření frekvence 60000
– zobrazení pro měření kapacity 6000
– obnovovací frekvence u většiny měření 4 až 5x za vteřinu
– nastavení rozsahů automatické nebo manuální
– měřící rozsahy AC napětí (střídavého) : 600 mV / 1000 V
– měřící rozsahy AC proudu (střídavého) : 600 μA / 10 A
– měřící rozsahy DC napětí (stejnosměrného) : 600 mV / 1000 V
– měřící rozsahy DC proudu (stejnosměrného) : 600 μA / 10 A
– měřicí rozsahy pro proudy pomocí kleští : 60 a 600 A
– měřící rozsahy odporu rezistorů : 600 Ω / 60 MΩ
– měřící rozsahy kapacity kondenzátorů : 60.00 nF / 60.00 mF
– měřící rozsahy měření frekvence : 60 Hz až 10 MHz
– generátor obdélníkového signálu : 0,5Hz až 4800Hz
– měřící rozsah střídy : 1,0% až 99%
– měřící rozsah periody : 100,0ms až 0.100µs
– měřicí rozsah vodivosti : 60nS
– měřící rozsah teploty -40°C~1000°C, ( s dodávaným termočlánkem K typu nikl-chrom-nikl-křemík pouze do +230°C )
– vysoká přesnost
– analogová stupnice Bargraf, 31 dílků
– TRMS, měření efektivních hodnot napětí st. napětí a proudů
– během měření střídavých napětí je možno na podružném displeji měřít i frekvenci nebo střídu napětí
– na podružném displeji je možné měřit i střídavou složku nasuperponovanou na stejnosměrném napětí
– datalogging 1000 hodnot
– mód relativního měření
– měření špiček MAX a MIN s odezvou 1ms
– indikace špatného zapojení
– indikace slabé baterie
– automatické vypnutí ( uspání při nečinnosti )
– ochrana napěťových vstupů proti přetížení
– ochrana prudových vstupů rychlými tavnými pojistkami
– vstupní impedance 10MΩ
– bezkontaktní detekce napětí bez měřicích hrotů
– test diod a polovodičových přechodů napětím 0 až 3V
– napájení akumulátorem LiIon 7,4V/1800mAh
– dodaný USB kabel s převodníkem, software je možné stáhnout ze stránek výrobce: https://meters.uni-trend.com/product/ut171-series/#Docs
– možnost dokoupení Bluetooth adaptéru UT-D08
– dodaný nabíjecí zdroj DC 10V/500mA s příslušenstvím
– je možné i měření v elmag. poli o intenzitě 1V/m s dodatečnou chybou 5%

Technické parametry :
(přesnost je definována při teplotě 23°C ±5°C a relativní vlhkosti menší nebo rovné 75% )

– měření DC napětí ( vstupní impedance je 10MΩ ) :
(rozsah / rozlišení / přesnost)
600.00 mV / 10µV / ± 0.025 % + 5
6.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5
60.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5
600.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5
1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5

– měření AC napětí ( vstupní impedance cca 10MΩ, 45Hz až 1kHz ) :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
600.00 mV / 10µV / ± 0.4 % + 40
6.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5
60.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5
600.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5
1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5
LoZ 100.0 V / 0.1 V / ± 2.0 % + 10
V.F.C. 600V/1000V / 0.01 V/0.1 V / ± 2.0 % + 10

– měření DC proudu :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
600.0 μA / 0.01 μA / ± 0.25 % + 20
6000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.25 % + 2
60.000 mA / 1μA / ± 0.7 % + 2
600.0 mA / 10μA / ± 0.15% + 2
6.000 A / 0.1mA / ± 0.5 % + 3
10.000 A / 1m A / ± 0.5 % + 2
% (4-20mA) / 0,01% / ± 0.5 % + 2

– měření AC proudu ( 45Hz až 1kHz ) :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
600.00 μA / 0.01 μA / ± 0.75 % + 20
6000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.75 % + 20
60.000 mA / 1µA / ± 0.75 % + 20
600.000mA / 10µA / ± 0.75 % + 20
6.0000 A / 0.1mA / ± 1.5 % + 20
10.000A / 1m A / ± 1.5 % + 5

– měření DC proudu pomocí proudových kleští :
rozsah 60A ( při 10mV/A ) / rozlišení 0,001A / přesnost ±(1.0% + 30)
rozsah 600A ( při 1mV/A ) / rozlišení 0,01A / přesnost ±(1.0% + 30)

– měření AC proudu pomocí proudových kleští :
rozsah 60A ( při 10mV/A ) / rozlišení 0,001A / přesnost ±(1.2% + 30)
rozsah 600A ( při 1mV/A ) / rozlišení 0,01A / přesnost ±(1.2% + 30)

– měření odporu a vodivosti :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
600.00 Ω / 0.01 Ω / ± 0.05 % + 10
6.0000 kΩ / 0.1 Ω / ± 0.05 % + 2
60.000 kΩ / 1Ω / ± 0.05 % + 2
600.00 kΩ / 10Ω / ± 0.05 % + 2
6.0000 MΩ / 100 Ω / ± 0.15% + 5
60.000 MΩ / 1 kΩ / ± 3 % + 2
60.00nS / 0.01nS / ± 1 % + 10 ( S = jednotka Siemens )

– měření kapacity kondenzátorů :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
6.000 nF / 1 pF / ± 3.0 % + 30
60.00 nF až 600.0 µF / 10pf až 100 nF / ± 2.5 % + 5
6.000 mF až 60.00 mF / 1 µF až 10 µF / ± 10 %

– měření kmitočtu, střídy a periody :
( rozsah / rozlišení / přesnost )
60.000 Hz až 10.000 MHz / 0.0001 Hz až 0.001 MHz / ± 0.01 % + 5
0.1 % až 99.9 % / 0.1 % / ± 3.0 % + 40
100.0ms až 0.100 µs / 0.1ms až 0.001µs / ± 0.1 % + 5

– generátor obdélníkového signálu :
frekvence 0.5Hz až 4800Hz / v kroku 0.1Hz / přesnost ± 0.01 % + 5
plnění 0% až 100% / v kroku 0.1% / přesnost ± 0.5 %
amplituda / 0.8V špičková / přesnost ± 0.2Vp

– typ displeje : inverzní, OLED s maticí bodů
– vzorkovací frekvence : 4 až 5 / sec
– počet digitů : 60000
– analogový řádek : 31 segmentů
– napájení : akumulátorem LiIon 7,4V/1800mAh
– jištění rozsahu 10A pojistkou FF 10A H/1000V (10 x 38mm)
– jištění rozsahu mA/µA pojistkou FF 800mA H/1000V (6 x 32mm)
– rozměry přístroje : 206 x 95 x 53 mm
– hmotnost: cca 500 g (včetně baterií)
– pracovní teplota : 0°C až 40°C
– pracovní relativní vlhkost při 0°C až 30°C méně nebo rovno 75%, při 30°C až 40°C méně nebo rovno 50%
– skladovací teplota : – 10°C až 50°C
– možnost dokoupení proudových kleští, pro rozsah až 600A
– Přístroj plní standarty:
cETLus, CAT III 1000V, CAT IV 600V, dvojitá izolace, ochrana proti přetížení napětím větším než 1000V
EN 61326-1:2013; EN 61326-2-2:2013
EN 61010-1:2010; EN 61010-2-030:2010; EN 61010-2-033:2012
Vyhovuje normám UL STD.: 61010-1, 61010-2-030
Certifikováno dle CSA STD. C22.2 č. 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-033

– Výrobce : UNI-TREND
– www.uni-t.cz

Obsah balení :

– multimetr UT171C s úložným obalem
– akumulátor LiIon 7,4V/1800mAh – v přístroji
– pojistka F1 : FF 800 mA H 1000 V (6 x 32mm) – v přístroji
– pojistka F2 : FF 10 A H 1000 V (10 x 38mm) – v přístroji
– kabel USB s opto-el. převodníkem
– termočlánek typu K ( nikl-chrom-nikl-křemík) do teplot +230°C )
– testovací kabely s hroty v kategorii CAT III 1000V, CAT IV 600V
– nabíjecí zdroj DC 10V/500mA s příslušenstvím
– návod na použití česky, slovensky a anglicky