Anten - servis Strakonice,s.r.o.
obchod@anten.eu

Časový spínač 0-999sec, 0-999min, 0-999hod se dvěma časy černý

175  vč DPH

Katalogové číslo: 09830191 Kategorie:

Popis

Časový spínač se třemi nastavitelnými intervaly časů a dvěma časovými kanály. Oba časy lze vzájemně různě kombinovat.

Technické parametry:

– časový rozsah: 0–999 sec, 0–999 min, 0–999 hod, nastavení platí pro oba kanály současně
– napájení: 12 V
– 6 provozních režimů:
– kontakt relé: 230 V AC/10 A nebo 12V DC /20 A
– rozměry: 48 × 29 mm
– odběr v klidovém režimu: 20 mA
– odběr při sepnutém relé: 120 mA
– otvory panelu: 45,5 × 26 mm

Provozní režimy:
– P1–0: relé se sepne natrvalo po ulynutí doby T1
– P1–1: relé je sepnuto po dobu T1, poté se vypne natrvalo
– P1–2: relé se sepne na dobu T2 po uplynutí doby T1, poté je modul v nečinnosti
– P1–3: relé je sepnuto po dobu T1, potom je vypnuté po dobu T2 a poté sepne natrvalo
– P1–4: relé se cyklicky spíná dobu T2 po uplynutí doby T1 – na začátku cyklu jevypnuto
– P1–5: relé se cyklicky spíná na dobu T1 po uplynutí doby T2 – na začátku cyklu je zapnuto

Nastavení časů:
– P0–0 – nastavení do módu sekund
– P0–1 – nastavení do módu minut
– P0–2 -nastavení do módu hodin

Nastavení:
– krátkým stiskem tlačítka SET se aktivuje režim nastavení času:
T1 – bliká červený displej a šipkama možno nastavit čas T1
T2 – bliká zelený displej a šipkama je možno nastavit čas T1
– uložení nastavených hodnot je umožněno opětovným krátkým stikem SET nebo automaticky po 6sec nečinnosti

– dlouhým stiskem tlačítka SET je umožněno nastavit časové jednotky a provozní režimy:
P0 – nastavení sec(0) – min(1) – hod(2) pomocí šipek. Nastavení platí pro oba kanály současně
P1 – nastavení provozních režimů 0–5, viz výše, rovněž pomocí šipek.
– uložení nastavených hodnot je umožněno opětovným krátkým stikem SET nebo automaticky po 6sec nečinnosti

Modul nemá samostatné tlačítko Start. Časování startuje připojením vstupního napětí.

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.